Kilpailuetua aidosti kehittämällä

Missioni on auttaa organisaatiotanne
onnistumaan –
kilpailuetua aidosti kehittämällä

Referenssejä

OngelmaRatkaisu
Keskisuuren tehtaan globaalin toimitusketjun hallintaLean-menetelmien, haastattelujen ja osallistavan työpajatyöskentelyn avulla ongelmat tarkentuivat. Projektin tuloksena syntyi kaksilaatikkojärjestelmän käyttöönottosuunnitelma, kuvaus hyvän johtamisen askelmerkeistä sekä ehdotus tulevaisuuden kehittämiskohteista.
Vuorovaikutuksen kehittäminen
1. keskisuuressa tehtaassa ja
2. kuntaorganisaatiossa
Koulutus ja työpajoja, vuorovaikutuksen pelisääntöjen ja palautesopimuksen laadinta, arvojen konkretisointi. Loin myös ongelmatilanteiden käsittelyyn sopivan Muutoksen portaat -mallin. Nämä jaettiin henkilöstön käyttöön, samoin kuin työyhteisökonfliktin ratkaisun ja sovittelun mallit. Laajemmassa projektissa tutkimme ja harjoittelimme/pohdimme lisäksi empatiataitoja ja itsekäsitystä.
Pienen tuotantolaitoksen johtamiskäytäntöjen luominen ja prosessien priimoitusValitsimme ja otimme käyttöön tarkoituksenmukaisimmat tavat hoitaa yrityksen henkilöstö- ja taloushallintoa, markkinointia, hankintaa ja rahoitusta. Tehostimme ja samalla kevensimme tuotantoprosessia. Näin löytyi kilpailuetua aidosti kehittämällä.
Teknologiayrityksen kasvuHahmotimme uusien tuoteideoiden markkinoita, kilpailijoita ja ansaintalogiikkaa sekä kartoitimme rahoitusvaihtoehtoja. Autoin luomaan riskianalyysiä ja tiekarttaa uudelle projektille. Dialoginen sparrailu auttoi myös selkeyttämään tulevia askelmerkkejä.
Mikroyrityksen perustaminenHoidin kahden eri mikroyrityksen perustamistoimet ja toisen uudelleen käynnistämisen päivitettyjen teematietojen varassa.
Yleishyödyllisen organisaation johtaminenUudistin johtamista ja toimintaa systemaattisesti hyviä perinteitä kunnioittaen ja kaikkia sidosryhmiä palvellen. Tuloksena mm. arvojen määrittely, niiden vienti asiakaslupaukseksi, sähköisen taloushallinnon käyttöönotto, henkilöstöjohtamisen käytäntöjen systematisointi, mittavien korjausrakennusprojektien hallinnointi sekä AV-tekniikan käyttöönotto.
Uuden järjestelmän sisäänajo valtion toimipaikassaLähtötietojen määrittely ja systematisointi, järjestelmän käyttökoulutus viranhaltijoille

Palo parempaan

Aitonen® (om. SP-toimisto) syntyi laajan ja monipuolisen organisaatioiden hallinnossa ja johdossa kertyneen kokemuksen ja siitä syttyneen palon ajamana. Tuo palo liittyy yksilön ja yhteisön parhaan etsimiseen, aidon ja alkuperäisen suunnitelman löytymiseen ja siinä kulkemiseen. Ajattelen, että jokaisen polku määrittyy eritoten aidoista mielen maisemista, ja niiden näkymät ohjaavat kulkua. Esimerkiksi ihmettely ja oppiminen avaavat uusia näkymiä.

Oma polkuni tähän saakka on muotoutunut nuoruuden unelmien myötä valitusta koulutusalasta, tradenomiopinnoista, jotka yhdistivät teorian ja käytännön. Tämä puolestaan avasi ovet ensimmäiseen varsinaiseen työpaikkaan, mutta lopulta yrittäjyyden mahdollisuudet, vapaus ja vastuu veivät voiton varmasta valtion viranhaltijan pestistä. Oli aika kasvaa, mikä tarkoitti myös riskinottoa. Riskit realisoituivat, mikä sai suuntaamaan askeleet takaisin työelämään, nyt keskisuuren ja suuren teollisuusyrityksen pariin. Sain tuntumaa sekä myyjän, ostajan että yritysjohdon ja henkilöstön näkökulmiin. Opiskelin lisää, ja suoritin mm. henkilöstöjohtamisen erikoistumisopinnot ja MBA-tutkinnon. Mutta vielä jokin odotti täyttymistään: laajemmat vastuut toimitusjohtajana ja yleishyödyllisesti tehtävä työ kolmannella sektorilla.

Kaikella on kuitenkin aikansa, ja maailman myllerryksessä oman ankkurin kirkastuessa olen nyt tässä. Enkä muuta voi tai tahdo. On aika laittaa kaikki opittu ja kokemuksesta kiteytetty käytäntöön, organisaationne parhaaksi. Aidosti haasteita kohti käyden, asianosaisia kuunnellen ja voimavarat yhdistäen löytyvät parhaat ratkaisut. Tämä auttaa toimintaanne uudelle, oppimisen myötä helppokulkuisemmalle polulle, jolla on aikaa myös iloita onnistumisista. Ja mahdollisuuksia käydä kohti uusia, vielä tutkimattomia seikkailuja. Kilpailuetua aidosti kehittämällä.


Menestyksen eväät – kilpailuetua aidosti kehittämällä

Palvelen mielelläni sekä uusia että vakiintuneita organisaatioita, julkishallintoa ja yrityksiä. Olen itse toiminut näissä kaikissa toimintaa ja johtamista kehittäen, ja haluan tarjota asiantuntemukseni ja ongelmanratkaisukykyni käyttöönne kukoistuksenne kasvattamiseksi. Aito strateginen ja valmentava johtaminen sekä osaamisen ja vuorovaikutuksen jatkuva kehittäminen kaikilla organisaation tasoilla erottavat organisaatiomme edukseen. Tämä lisää myös koko organisaation hyvinvointia ja muutoskyvykkyyttä. Mm. näillä eväillä menestymme varmimmin.

Ota yhteyttä heti, niin kysymyksesi voi ratketa:

johtamisen kehittämisen palvelut