Aikomus -> Kokeilu -> Käytäntö -> Johdonmukaisuus ->
Jatkuvan parantamisen toimintakulttuuri

Selvittääksemme, mikä ratkaisu soveltuu parhaiten juuri teidän organisaatiollenne,

Asiakkaidemme ajatuksia

Sarin kanssa oli hyvä sparrata ja selvittää tilannetta.

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Yrittäjänä tulee eteen vaiheita, kun on tehtävä isoja päätöksiä ja valittava suuria tulevaisuuden
suuntaviivoja. On mietittävä, uskaltaako ottaa ison riskin ja hypätä tuntemattomaan. Tällainen
tilanne oli minulla, kun mietin mitä tuoteideoita uskallan lähteä edistämään ja miten niiden
kehitys rahoitetaan. Minulla ei ollut aikaa selvittää kunnolla markkinatilannetta tai rahoitusvaihtoehtoja. Vaikka tiesin, että voisin saada julkista rahoitusta, sen hakeminen tuntui ylitsepääsemättömän
haastavalta. Onneksi Sarilla oli aikaa tulla apuun. Sarin kanssa oli hyvä sparrata ja selvittää tilannetta. Sari
teki tarvittavat taustatutkimukset ja laati yritystukihakemuksen vaadittuine liitteineen. Ilman
Sarin apua iso projekti olisi jäänyt toteutumatta, mutta nyt sille on annettu mahdollisuus.
Sami Kosonen
Iterator Oy