Kun tavoitteenanne on organisaation kehittäminen, kannattaa valita Aito-toteutus:

Aikomus -> Kokeilu -> Käytäntö -> Johdonmukaisuus ->
Jatkuvan parantamisen toimintakulttuuri

organisaation kehittäminen, johtamisen kehittäminen, sovittelu, prosessien kehittäminen, henkilöstöjohtaminen, osaamisen johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, strateginen johtaminen, hyvä johtaminen, johtajuuden kehittäminen, henkilöstöresurssien johtaminen, ihmisten johtaminen

Asiakkaidemme ajatuksia

Sarin kanssa oli hyvä sparrata ja selvittää tilannetta.

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Yrittäjänä tulee eteen vaiheita, kun on tehtävä isoja päätöksiä ja valittava suuria tulevaisuuden
suuntaviivoja. On mietittävä, uskaltaako ottaa ison riskin ja hypätä tuntemattomaan. Tällainen
tilanne oli minulla, kun mietin mitä tuoteideoita uskallan lähteä edistämään ja miten niiden
kehitys rahoitetaan. Minulla ei ollut aikaa selvittää kunnolla markkinatilannetta tai rahoitusvaihtoehtoja. Vaikka tiesin, että voisin saada julkista rahoitusta, sen hakeminen tuntui ylitsepääsemättömän
haastavalta. Onneksi Sarilla oli aikaa tulla apuun. Sarin kanssa oli hyvä sparrata ja selvittää tilannetta. Sari
teki tarvittavat taustatutkimukset ja laati yritystukihakemuksen vaadittuine liitteineen. Ilman
Sarin apua iso projekti olisi jäänyt toteutumatta, mutta nyt sille on annettu mahdollisuus.
Sami Kosonen
Iterator Oy


Selkeä kouluttaja

4 star rating
4 star rating
4 star rating
4 star rating

Selkeä kouluttaja, hahmotti alkuperäisen ajatuksen ja teki selkeän suunnitelman työpajoihin.
Varmasti antoi ajattelemisen aihetta jokaiselle, mutta matka on vielä pitkä ja muutos kesken.
Jatkamme yhdessä teemojen eteenpäin vientiä.”
Yhteistyö onnistui/toteutui erittäin hyvin.
Suosittelisin erittäin mielelläni SP-toimiston palveluja.
Kunnanjohtaja
kuntaorganisaatio