Palvelussa suunnittelemme miten ja milloin pureudumme analyysissä esiin tulleisiin haasteisiin vaikuttavasti ja kauaskantoisesti. Vastaamme yhdessä kysymyksiin mitä, miten, kuka, milloin ja miten kehitetään, sekä miten näiden toteutumista seurataan. Näin saatte kokonaiskuvan ja tiekartan läpi kivikoiden siniselle merelle.

Valitsemme yhdessä organisaatiollenne sopivimmat työkalut ja toimintamallit, jotka voivat liittyä esimerkiksi

 • visionääriseen johtamiseen
 • strategiseen johtamiseen
 • (strategiseen) henkilöstöjohtamiseen ja kehittämiseen
 • henkilöstön osaamiseen ja sen kehittämiseen
 • henkilöstön motivaatioon ja pysyvyyteen
 • työhyvinvoinnin parantamiseen
 • valmentavaan johtamiseen
 • toimitusketjun hallinnan kehittämiseen
 • tulevaisuuden ajureita
 • visionäärisen johtamisen kulmakiviä (strateginen suunnittelu ja johtaminen)
 • hyvä ja huono visio
 • tee ainakin nämä
 • kehittämisen perusvälineet
 • kasvun pääajurit
 • muutosjohtamisen periaatteita
 • innovaatiot kasvun mahdollistajana
 • miten toimia ja miksi
 • henkilöstöjohtamisen tason määrittely
 • 7 strategista vastausta
 • tiivis strategia
 • suunnitelma kehittämistoimenpiteistä

Palvelu sopii erinomaisesti aloittaville yrittäjille, sillä pohdimme siinä yhdessä yrityksen perustavanlaatuisia kysymyksiä, kohteena strateginen suunnittelu ja johtaminen. Tuotamme myös tarvittaessa kannattavuus- ja kassavirtalaskelmia erikseen sovittaessa. Suosittelen Aito-analyysiä ennen suunnittelua suunnittelun pohjatietojen keräämiseksi. Aloittavan ja mikroyrittäjän kannattaa tarkistaa myös Leader-rahoitusmahdollisuudet, joissa tukiosuus voi olla jopa 100 % ilman takaisinmaksuvelvoitetta.

Myös kaikki organisaatiot, jotka haluavat kehittää toimintaansa strategisesti ja suunnitellen, hyötyvät palvelusta näkökulmien laajentuessa ja näkymien tarkentuessa. Palvelun käytäntöön soveltamisen myötä johtamisesta tulee ennakoivampaa, ja muutos pysyy hallittavampana.

Strateginen suunnittelu ja johtaminen

strateginen suunnittelu ja johtaminen