Palvelussa selvitämme organisaatiosi tai johtamisesi haasteiden osa-alueet ja painopisteet. Vastaamme yhdessä kysymyksiin miksi ja missä on eniten kehitettävää. Tämä on mainio pohja jatkokehitykselle.

Haasteet voivat liittyä esimerkiksi näihin organisaatio- tai yksilötason aihealueisiin:

 • strateginen suunnittelu ja johtaminen
 • toimitusketjun lisäarvon kasvattaminen
 • osaamisen johtaminen ja kehittäminen
 • itsensä johtaminen
 • organisaation sisäiset tai sidosryhmien väliset ristiriidat
 • vuorovaikutuksen kehittäminen

Palvelun sisältöjä & tuloksia

 • menestyvien yritysten johtamisnäkemys ja sen osa-alueet
 • oivalluttavia, strategisia kysymyksiä organisaation, liiketoiminnan ja ihmisten johtamisesta
 • tavoitteiden ja niiden perustelujen selkiyttäminen
 • kohderyhmien hahmotus
 • tuote-/palvelukartoitus
 • toimintatapaselvitys
 • verkoston pohdinta
 • kilpailijakatsaus
 • johtamistaitojen kartoitus
 • SWOT-analyysi
 • kehittämistarvekartoitus
 • taloustietojen yhteenveto ja suunnitelma ->
 • selkeä näkemys organisaation vahvuuksista ja kehittämistarpeista

Kenelle Aito-analyysi sopii?

Palvelu sopii kaikille yrittäjyyttä aloittaville, sillä siinä perehdytään yrityksen menestyksen kannalta tärkeimpiin asioihin. Muotoilemme yhdessä liiketoimintasuunnitelmaasi kuuluvia osia. Kokonaisen liiketoimintasuunnitelman laatiminen on myös mahdollista. Aloittavan ja mikroyrittäjän kannattaa tarkistaa myös Leader-rahoitusmahdollisuudet, joissa tukiosuus voi olla jopa 100 % ilman takaisinmaksuvelvoitetta.

Samoin kun on tarpeen kokonaisvaltaisesti selvittää, mitä olisi kenties syytä parantaa, on Aito-analyysi loistava ratkaisu. Tässä tiiviissä paketissa voimme tutkia yhdessä (etänä tai läsnä) kilpailuetuunne vaikuttavia tekijöitä ja niiden tilannetta. Tämän pohjalta voimme sitten hahmotella seuraavat askeleet Aito-suunnittelussa.

Aito-analyysi
Aito-analyysi ja ratkaisut liiketoimintaan