Osallistava kehittäminen ja konsultointi

Johtamisen kehittämisen palvelut paketeissa

Aito-strategia, Aito-vuorovaikutus, Aito-sovittelu
Aito-strategia, Aito osaamisen johtaminen, Aito työhyvinvoinnin johtaminen, lean-prosessit

Yllä kuvatut johtamisen kehittämisen palvelut sopivat tilanteeseen, jossa haasteet on jo selkeästi tunnistettu. Mikäli ne eivät ole vielä tarkoin selvillä, suosittelen aloittamaan Aito-analyysista ja Aito-suunnittelusta (kts. sivun alusta ja linkeistä lisätietoja), jonka jälkeen voimme alkaa toteuttaa esimerkiksi yllä mainittuja ratkaisuja. Aito-analyysi kertoo, miksi ja missä on eniten kehitettävää. Aito-suunnittelussa vastaamme kysymyksiin mitä, miten, kuka, milloin ja miten kehitetään sekä miten näiden toteutumista seurataan.

Aito-intensiivit sopivat yksittäisiin kehittämistarpeisiin. Näistä on helppoa aloittaa kehittäminen. Mikäli haluat vain tutustua aiheisiin ja saada niiden käsittelyyn omatoimivinkkejä, valitse sopivin MINI-paketti.

AITO-SYSTEEMEILLÄ haetaan järjestelmällisiä ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka tuottavat onnistumisia kauas tulevaisuuteen. Näissä palvelupaketeissa käsitellään yrityksen tärkeimpiä asioita: strategiaa, henkilöstöä ja prosesseja strategisella ja operatiivisella tasolla konkretiaan vieden. Näiden kaikkien priimoitus tuo todellista kilpailuetua, joka kestää aikaa ja sen tuomia haasteita.

Esimerkiksi voittavassa Aito-strategia II:ssa luomme kokonaisvaltaisen strategisen johtamisen mallin ja viemme sen käytäntöön. (Huom: alkuperäinen strategia tulee olla laadittuna ennen tätä. Sen voimme tehdä kätevästi Aito-strategia I:ssä Aito-analyysin ja Aito-suunnittelun jälkeen.) Aluksi valitsemme juuri teidän organisaatiollenne soveltuvimmat, tutkitusti toimivat tavat strategiseen johtamiseen. Työkaluina ja menetelminä voimme käyttää esimerkiksi erilaisia visionäärisen johtamisen malleja, tasapainotettua tuloskorttia tai strategista henkilöstöjohtamista. Sitten muodostamme näistä aikaa ja haasteita kestävän toimintamallin, ja jalkautamme sen käytäntöön. Toimintamalli sisältää myös seuranta- ja tarvittaessa jatkosuunnitelman. Näin tulokset pysyvät vaikuttavina pitkällä tähtäimellä.

AITO-SYSTEEMI Aito osaamisen johtamisessa puolestaan luodaan organisaatioon osaamisen johtamisen kokonaismalli. Se auttaa johtamaan henkilöstön osaamista strategiaperusteisesti, ja jatkuvasti ylläpidettynä vastaamaan muutoksiin ketterästi.

Osaamisen johtaminen
Kaipaako organisaationne kestävää ja tuloksekasta jatkuvan oppimisen ja parantamisen prosessia?

Kaiken kehittämisen tarkoitus on saada aikaan muutosta parempaan. Se mahdollistuu, kun kaikki osapuolet ovat siitä aidosti kiinnostuneita ja sitoutuvat siihen. Mitä selkeämmin, sujuvammin ja asiakkaan näkökulmasta houkuttelevammin organisaatio toimii, sitä enemmän se kiinnostaa asiakkaita ja sitouttaa henkilöstöä. Tämä puolestaan vakauttaa organisaation toimintaa ja luo hyvinvointia kaikille sidosryhmille. Väitänkin, että paremmista prosesseista seuraa parempi (työ)elämä. Edellä kuvatut johtamisen kehittämisen palvelut voivat kohdistua joko organisaatio- tai yksilötasolla mm. näihin aihealueisiin:

 • Strateginen suunnittelu ja johtaminen
 • Asiakkuusjohtaminen
 • Toimitusketjun lisäarvon kasvattaminen – prosessit
 • Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
 • Itsensä johtaminen
 • Organisaation sisäinen ja sidosryhmien välinen sovittelu
 • Vuorovaikutuksen kehittäminen
 • Työhyvinvointi

Voimme tarttua yhdessä haasteisiinne ja muuttaa ne mahdollisuuksiksi.
Olisiko nyt oikea aika tarkistaa tilanne ja katsoa, olisiko jossakin kohden tarvetta kehittää/kehittyä?

Hallinnon sijaisuudet & Toimistopalvelut

Kaikki tarvitsevat joskus lomaa, eikö totta? Sen suhteen voi olla hyvillä mielin, kun tietää jättävänsä tehtävät hallinnon ja johtamisen ammattilaisen haltuun. Joskus toiminnassa voi olla myös kiireisempiä aikoja, jolloin on hyvä tilata luotettavat aputassut ruuhkista selviytymiseen.

 • Asiakaspalvelu
 • Hallinto
 • Hankinta (ostot)
 • Tekstien tuottaminen ja
 • Vapaamuotoinen kääntäminen kielinä suomi, englanti, saksa ja ruotsi

onnistuvat erikseen sovittavissa puitteissa.

Aidosti parhaaksenne

Voin ja haluan ymmärtää kysymyksiänne kattavan kokemukseni ja ongelmanratkaisuintoni siivittämänä.

Ammatillisesti

Hoidetaan asiat asioina kuntoon, aihe kerrallaan, ihminen keskiössä ja kokonaisnäkemys mielessä pitäen.

Eteenpäin yhdessä

Ratkotaan yhdessä pulmianne. Sovitaan joustavasti teille parhaiten sopivista vaihtoehdoista.

Ota yhteyttä heti, niin kysymyksesi voi ratketa:

johtamisen kehittämisen palvelut