Toivotko kilpailuetua aidosti kehittämällä?

Ota ihmeessä yhteyttä, niin tuumataan, mitä kannattaisi tehdä.

Moi, miten teillä voidaan? Haluatteko varmistaa organisaationne hyvinvoinnin ja onnistumisen vaikeissakin tilanteissa?
Silloin kannattaa aito johtamisen kehittäminen.

Nyt siihen on mahdollisuus kehittämällä strategista, operatiivista ja ihmisten johtamista.
Kirkastetaan siis strategia ja priimoitetaan prosessit harkitusti suunnitellen, yhdessä.

johtamisen kehittäminen, kilpailuetu

Kotimaista palvelua

Etäyhteydet mahdollistavat palvelun joustavasti ja paikkariippumattomasti. Lähitoteutus painottuu Itä- ja Etelä-Suomen alueelle, tarvittaessa muuallekin.

Konsultointi

Liiketoiminnan ja johtamisen kysymyksissä kokonaisvaltainen näkemys ja ihminen keskiössä varmistavat vaikuttavan tuloksen.

Johtamisen kehittäminen

Analyysi, ideointi ja ketterä toteutus monipuolisin osallistavin menetelmin => jatkuva parantaminen ja työhyvinvointi => kukoistus

Ajatuksia pohdittavaksi

Sinä päätät

Mikä on tärkeää? Strategian kirkastaminen, henkilöstön osaaminen & hyvinvointi ja prosessien sujuvuus?

Haastavat tilanteet

Toivottomien tilanteiden sijaan on haasteita, joihin voimme löytää ratkaisut yhdessä.

Toimintanne on tärkeää

ja muutos on pysyvää. Siksi kehittäminen kannattaa. Se varmistaa onnistumisenne.

Onko uusien työntekijöiden löytäminen ja valinta hankalaa?
Onko henkilöstönne vaihtuvuus suurta?
Onko henkilöstöllänne motivaatio vähissä?
Onko organisaationne työilmapiirissä parannettavaa?
Virtaavatko yrityksenne kaikki prosessit, ml. johtaminen, ilman laatu- ja toimitusaikahäiriöitä?
Ovatko asiakkaanne täysin tyytyväisiä tuotteisiinne/palveluihinne?
Miltä tulevaisuus näyttää, ja pitäisikö siihen jotenkin varautua?
Riittääkö henkilöstönne osaaminen nyt ja tulevaisuudessa?
Haluaisitteko löytää & toteuttaa joitakin uusia, kasvua mahdollistavia ideoita?
Miten avun saaminen em. kysymyksissä vaikuttaisi organisaationne kehittämiseen, uudistumiseen tai kasvuun?

Aito asiakasjohtaminen, prosessien johtaminen, henkilöstöjohtaminen, strateginen johtaminen

Asiakkaidemme ajatuksia

Sarin kanssa oli hyvä sparrata ja selvittää tilannetta.

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Yrittäjänä tulee eteen vaiheita, kun on tehtävä isoja päätöksiä ja valittava suuria tulevaisuuden
suuntaviivoja. On mietittävä, uskaltaako ottaa ison riskin ja hypätä tuntemattomaan. Tällainen
tilanne oli minulla, kun mietin mitä tuoteideoita uskallan lähteä edistämään ja miten niiden
kehitys rahoitetaan. Minulla ei ollut aikaa selvittää kunnolla markkinatilannetta tai rahoitusvaihtoehtoja. Vaikka tiesin, että voisin saada julkista rahoitusta, sen hakeminen tuntui ylitsepääsemättömän
haastavalta. Onneksi Sarilla oli aikaa tulla apuun. Sarin kanssa oli hyvä sparrata ja selvittää tilannetta. Sari
teki tarvittavat taustatutkimukset ja laati yritystukihakemuksen vaadittuine liitteineen. Ilman
Sarin apua iso projekti olisi jäänyt toteutumatta, mutta nyt sille on annettu mahdollisuus.
Sami Kosonen
Iterator Oy


Selkeä kouluttaja

4 star rating
4 star rating
4 star rating
4 star rating

Selkeä kouluttaja, hahmotti alkuperäisen ajatuksen ja teki selkeän suunnitelman työpajoihin.
Varmasti antoi ajattelemisen aihetta jokaiselle, mutta matka on vielä pitkä ja muutos kesken.
Jatkamme yhdessä teemojen eteenpäin vientiä.”
Yhteistyö onnistui/toteutui erittäin hyvin.
Suosittelisin erittäin mielelläni SP-toimiston palveluja.
Kunnanjohtaja
kuntaorganisaatio

Tarjoan teille

Aitoa uppoutumista

Asiakkaani asia on minunkin asia. Voin ja haluan ymmärtää kysymyksiänne kattavan kokemukseni ja ongelmanratkaisuintoni siivittämänä.

Ammatillisuutta

Priimoitetaan prosessit ja johtaminen selkeiden, tutkimustietoon pohjautuvien mallien avulla eettisesti, yksilöä kunnioittaen ja organisaationne parhaaksi.

Tukea

Ratkotaan yhdessä pulmianne. Sovitaan joustavasti teille parhaiten sopivista vaihtoehdoista.

Ota yhteyttä heti, niin kysymyksesi voi ratketa:

johtamisen kehittämisen palvelut

Jos vasta mietit, miksi ja mistä lähteä liikkeelle, mielelläni ihmettelen kanssasi.

Ensimmäinen kartoituskeskustelu on täysin ilmainen, ilman jatkositoumuksia.

Muutos on pysyvää, ja pysyäksesi sen mukana on liikuttava. Jokaisella organisaatiolla on se jokin, joka vain odottaa päästä paremmin esiin.

Enemmän lisäarvoa, vähemmän hukkaa (lean) on parempi. Näin käytämme voimavarojamme viisaasti.

Erityisosaaminen

Erityisosaamistani on erilaisten organisaatioiden ja liiketoiminnan johtaminen ja sen kehittäminen. Osaamisen johtaminen nivottuna strategiaan, prosessien ja vuorovaikutuksen kehittäminen sekä sovittelu ovat erityisen mielenkiintoni kohteita. Voisiko näistä olla apua teille?

Juurihoito

Kun löydämme haasteiden todelliset syyt ja valitsemme niihin sopivat toimet, on aika kääriä hihat ja ryhtyä hoitamaan niitä kuntoon.

Ketteryys

Kokeilemalla kevyesti parhaita ideoita käytännössä ja viestimällä ajantasaisesti projekti etenee. Tai toimin aputassuna, missä tarvitaan.

Seuranta

Matkan varrella kertynyt tieto taltioidaan edelleen käytettäväksi, ja saamme aikaan kestäviä ratkaisuja kohti parempaa.

Jokainen osaa jotakin,
yhdessä mitä vaan!

Mitä kaikkea voimmekaan saavuttaa kehittämällä johtamista?

Yhteistyöterveisin Sari,
johtamisen kehittäjä & prosessien priimoittaja