Kun kirkkaan strategian mukaiset työt sujuvat osaajien kesken hyvässä ilmapiirissä ja selkeässä prosessissa, kaikki voivat hyvin ja organisaatio menestyy. Tällöin luomme enemmän lisäarvoa ja hyvinvointia asiakkaille ja koko yhteiskuntaan. Avain tähän on johtamisen kehittäminen.

johtamisen kehittäminen, Aito asiakasjohtaminen, prosessien johtaminen, henkilöstöjohtaminen, strateginen johtaminen

Aito johtaminen mahdollistaa organisaation kukoistuksen. Siinä huomioidaan asiakkaat, prosessit, henkilöstö ja strategia kaiken perustana. Kun näitä kaikkia johdetaan ja johtamista kehitetään järjestelmällisesti, päästään hyviin tuloksiin.

Johtamisen kehittäminen & ydintaidot

John Eades tiivistää mielestäni hyvin johtajien (ja miksei muidenkin) ydintaitoja. Niitä ovat:
1. tilivelvollisuus
2. valmennus
3. luottamus
4. empatia
5. vuorovaikutus
6. tunneäly

Kannattaa arvioida niiden tärkeyttä ja tilannetta omassa organisaatiossa. Näin löytyy mahdollisia kehittämis- tai parhaassa tapauksessa vaalimisen kohteita. 😊

Hän esittää mm. myös, että
a) johtajien kehittäminen on kukoistavan tiimin tai menestyvän (liike)toiminnan rakentamisen avain 🗝
b) johtamisen kehittämisessä menestymisen avain riippuu tiimin jäsenten kyvystä soveltaa oppimaansa. 🛠

Olen samaa mieltä. Entä sinä?