Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen johtaminen ovat kilpailukyvyn avaimia.
Ihmisten johtaminen | Johtamisen kehittäminen | Osaamisen johtaminen | Strateginen johtaminen | Työhyvinvoinnin johtaminen

Miksi henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen johtaminen ovat kilpailukyvyn avaimia?

Organisaation menestys riippuu sen kilpailukyvystä. Kilpailukyky perustuu organisaation sisäisiin tekijöihin, joista tärkeimpiä ovat henkilöstö ja sen osaaminen. Näin ollen henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen johtaminen ovat avaintekijöitä organisaation menestykselle. Näitä kehittämällä varmistetaan kilpailukyvyn parantaminen.