Toivotko kilpailuetua aidosti kehittämällä?

Ota ihmeessä yhteyttä, niin tuumataan, mitä kannattaisi tehdä.

Moi, miten teillä voidaan? Haluatteko varmistaa organisaationne hyvinvoinnin ja onnistumisen vaikeissakin tilanteissa?

Nyt siihen on mahdollisuus kehittämällä aidosti strategista, operatiivista ja ihmisten johtamista.
Priimoitetaan siis prosessit harkitusti suunnitellen, yhdessä.

Kotimaista palvelua

Etäyhteydet mahdollistavat palvelun joustavasti ja paikkariippumattomasti. Lähitoteutus painottuu Itä-Suomen alueelle, tarvittaessa muuallekin.

Konsultointi

Liiketoiminnan ja johtamisen kysymyksissä kokonaisvaltainen näkemys ja ihminen keskiössä varmistavat vaikuttavan tuloksen.

Kehittäminen

Analyysi, ideointi ja ketterä toteutus monipuolisin osallistavin menetelmin => jatkuva parantaminen ja työhyvinvointi => kukoistus

Ajatuksia pohdittavaksi

Sinä päätät

Mikä on tärkeää?

Haastavat tilanteet

Toivottomien tilanteiden sijaan on vain haasteita, joihin voimme löytää ratkaisut yhdessä.

Toimintanne on tärkeää

Siksi sitä kannattaa kehittää.

Onko uusien työntekijöiden löytäminen ja valinta hankalaa?
Onko henkilöstönne vaihtuvuus suurta?
Onko henkilöstöllänne motivaatio vähissä?
Onko organisaationne työilmapiirissä parannettavaa?
Virtaavatko yrityksenne kaikki prosessit, ml. johtaminen, ilman laatu- ja toimitusaikahäiriöitä?
Ovatko asiakkaanne täysin tyytyväisiä tuotteisiinne/palveluihinne?
Miltä tulevaisuus näyttää, ja pitäisikö siihen jotenkin varautua?
Riittääkö henkilöstönne osaaminen nyt ja tulevaisuudessa?
Haluaisitteko löytää & toteuttaa joitakin uusia, kasvua mahdollistavia ideoita?
Miten avun saaminen em. kysymyksissä vaikuttaisi organisaationne kehittämiseen, uudistumiseen tai kasvuun?

Tiiminne ansaitsee menestyä

Ei ole samantekevää, miten organisaatiot toimivat. Kun työt sujuvat hyvässä ilmapiirissä selkeässä prosessissa, kaikki voivat hyvin ja organisaatio menestyy. Tällöin luomme enemmän lisäarvoa ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Asiakkaidemme ajatuksia

Sarin kanssa oli hyvä sparrata ja selvittää tilannetta.

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Yrittäjänä tulee eteen vaiheita, kun on tehtävä isoja päätöksiä ja valittava suuria tulevaisuuden
suuntaviivoja. On mietittävä, uskaltaako ottaa ison riskin ja hypätä tuntemattomaan. Tällainen
tilanne oli minulla, kun mietin mitä tuoteideoita uskallan lähteä edistämään ja miten niiden
kehitys rahoitetaan. Minulla ei ollut aikaa selvittää kunnolla markkinatilannetta tai rahoitusvaihtoehtoja. Vaikka tiesin, että voisin saada julkista rahoitusta, sen hakeminen tuntui ylitsepääsemättömän
haastavalta. Onneksi Sarilla oli aikaa tulla apuun. Sarin kanssa oli hyvä sparrata ja selvittää tilannetta. Sari
teki tarvittavat taustatutkimukset ja laati yritystukihakemuksen vaadittuine liitteineen. Ilman
Sarin apua iso projekti olisi jäänyt toteutumatta, mutta nyt sille on annettu mahdollisuus.
Sami Kosonen
Iterator Oy

Tarjoan teille

Aitoa uppoutumista

Asiakkaani asia on minunkin asia. Voin ja haluan ymmärtää kysymyksiänne kattavan kokemukseni ja ongelmanratkaisuintoni siivittämänä.

Ammatillisuutta

Priimoitetaan prosessit ja johtaminen selkeiden, tutkimustietoon pohjautuvien mallien avulla eettisesti, yksilöä kunnioittaen ja organisaationne parhaaksi.

Tukea

Ratkotaan yhdessä pulmianne. Sovitaan joustavasti teille parhaiten sopivista vaihtoehdoista.

Ota yhteyttä heti, niin kysymyksesi voi ratketa:

Jos vasta mietit, miksi ja mistä lähteä liikkeelle, mielelläni ihmettelen kanssasi.

Ensimmäinen kartoituskeskustelu on täysin ilmainen, ilman jatkositoumuksia.

Muutos on pysyvää, ja pysyäksesi sen mukana on liikuttava. Jokaisella organisaatiolla on se jokin, joka vain odottaa päästä paremmin esiin.

Enemmän lisäarvoa, vähemmän hukkaa (lean) on parempi. Näin käytämme voimavarojamme viisaasti.

Erityisosaaminen

Erityisosaamistani on erilaisten organisaatioiden ja liiketoiminnan johtaminen ja sen kehittäminen. Osaamisen johtaminen nivottuna strategiaan, vuorovaikutuksen ja prosessien kehittäminen sekä sovittelu ovat erityisen mielenkiintoni kohteita. Voisiko näistä olla apua teille?

Juurihoito

Kun löydämme haasteiden todelliset syyt ja valitsemme niihin sopivat toimet, on aika kääriä hihat ja ryhtyä hoitamaan niitä kuntoon.

Ketteryys

Kokeilemalla kevyesti parhaita ideoita käytännössä ja viestimällä ajantasaisesti projekti etenee. Tai toimin aputassuna, missä tarvitaan.

Raportointi

Matkan varrella kertynyt tieto taltioidaan edelleen käytettäväksi, ja saamme aikaan kestäviä ratkaisuja kohti parempaa.

Jokainen osaa jotakin,
yhdessä mitä vaan!

Mitä kaikkea voimmekaan saavuttaa?

Selvittääksemme, mikä ratkaisu soveltuu parhaiten juuri teidän organisaatiollenne,

Yhteistyöterveisin Sari, prosessien priimoittaja